การเเต่งกายไปร่วมงานศพ อย่างแท้จริง ในสมัยโบราณ

การเเต่งกายไปร่วมงานศพ อย่างแท้จริง ในสมัยโบราณ

ในยุคสมัยปัจจุบันนี้ได้เปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลา ไม่ว่าจะเป็นการเเต่งกายในแบบต่างๆของยุคนี้ได้พัฒนาไปไกลมากขึ้น