ผีมีจริงไหม ?

เชื่อว่าหลายๆคนเคยสงสัยเกี่ยวกับ “ผี” เเล้วมีจริงไหม ? ซึ่งผี คือวิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ์ ยังเป็นผี เป็นตัวเป็นตน ยังเป็นกิเลสอยู่ ส่วนวิญญาณที่บริสุทธิ์ สะอาดหมดแล้ว ไม่เป็นผี ไม่เป็นเทวดา ไม่เป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เลย