ผีมีจริงไหม ?

เชื่อว่าหลายๆคนเคยสงสัยเกี่ยวกับ “ผี” เเล้วมีจริงไหม ? ซึ่งผี คือวิญญาณที่ยังไม่บริสุทธิ์ ยังเป็นผี เป็นตัวเป็นตน ยังเป็นกิเลสอยู่ ส่วนวิญญาณที่บริสุทธิ์ สะอาดหมดแล้ว ไม่เป็นผี ไม่เป็นเทวดา ไม่เป็นสุข ไม่เป็นทุกข์เลย

ความเชื่อ “เบญจเพส”

ความเชื่อ “เบญจเพส”

ตามความเชื่อโบราณ เบญจเพส ในอายุ 25 ปี เราคงเคยได้ยินผ่านหูกันมาบ้างเเล้ว เช่น มักจะพบเจอกับเรื่องร้ายๆ ทำอะไรก็ไม่ราบรื่น หรือบางท่านก็อาจเสี่ยงอันตรายต่อชีวิต ซึ่งคำว่า “เบญจเพส” มาจากคำว่า เบญจะ  ปัญจะ