49 วัน หลังความตาย ตายแล้วไปไหน ?

49 วัน หลังความตาย ตายแล้วไปไหน ?

มนุษย์และสัตว์มิได้สิ้นสุดที่ความตาย เพราะการ “ตาย” หมายถึงสภาพร่างกายที่ไม่สามารถให้บริการแก่ จิตวิญญาณ ใช้งานต่อไปได้อีก  “วิญญาณ” ยังคงอยู่ ดวงวิญญาณที่ออกจากร่างในตอนแรกจะวนเวียน อยู่บริเวณนั้น