ทำไมเราจึงต้องตาย ?

พระพุทธเจ้าตรัสว่า มนุษย์เราเกิดมาล้วนแต่มีทั้งบุญและกรรม เมื่อเกิดมาเเล้วจะต้องชดใช้กรรมที่เราเคยสร้างไว้ในชาติก่อน เมื่อตายจากโลกนี้ไปแล้ว ส่วนจะไปเกิดในที่ใดก็จะเป็นไปตามกฎของกรรมคือการกระทำ