รวมวัดที่รับฌาปนกิจสุนัข แมว เเละค่าใช้จ่าย ในกรุงเทพ เชียงใหม่

รวมวัดที่รับฌาปนกิจ สุนัข แมว เเละค่าใช้จ่าย ในกรุงเทพ เชียงใหม่

สุนัข และเเมว หรือสัตว์อื่นๆ จัดว่าเป็นสมาชิกภายในบ้าน ซึ่งมีความผูกพันใกล้ชิดสนิทสนมกับเจ้าของมาก หากเมื่อเค้าจากไปอย่างไม่มีวันกลับมา ส่งผลให้ผู้เป็นเข้าของต้องโศรกเศร้าน่าดู ดังนั้นจึงจะต้องมีการจัดงานศพให้น้องหมา