การจัดงานศพอิสลาม

การจัดงานศพอิสลาม

ในการจัดงานศพของศาสนาอิสลาม ส่วนใหญ่จะจัด พิธีการจัดงานศพ ตามฐานะของเจ้าภาพบางท่าน เเละจะมีเพื่อนบ้านที่คอยช่วยเหลือกันในการจัดงานศพเพื่อให้ลุล่วงไปด้วยดี การจัดการศพของอิสลามขั้นต้นแบ่งออกแยกเป็น 2 วิธี คือ