พิธีการจัดงานศพ

พิธีการจัดงานศพ

เมื่อมีคนตาย ก็จะต้องมีการจัดงานศพตามศาสนาที่นับถือ ค่าใช้จ่ายในการจัดงานศพวัดดังกรุงเทพ เเละในการจัดงานศพแต่ละแบบนั้นจะมีการจัดงานศพเเบบไทย จัดงานศพแบบจีน และการจัดงานศพแบบศาสนาคริสต์ ซึ่งในเเต่ละแบบนั้นทำพิธีการจัดงานศพดังนี้