เบอร์โทร วัดไผ่เลี้ยง

แขวงหนองค้างพลู เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพ