เบอร์โทร วัดใหม่เทพนิมิตร

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ