เบอร์โทร วัดใหม่เจริญราษฎร์

แขวงคลองสิบสอง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ