เบอร์โทร วัดใหม่อมตรส

แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ