เบอร์โทร วัดใหม่ห้วยทราย

ตำบลสุเทพ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่