เบอร์โทร วัดใหม่ช่องลม

แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง จังหวัดกรุงเทพ