เบอร์โทร วัดใหม่กระทุ่มล้ม

แขวงลำต้อยติ่ง เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ