เบอร์โทร วัดใต้

แขวงพระโขนง เขตคลองเตย จังหวัดกรุงเทพ