เบอร์โทร วัดโลกโมฬี

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่