เบอร์โทร วัดโลกานุเคราะห์

แขวงจักรวรรดิ เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ