เบอร์โทร วัดโพธิ์แมนคุณาราม

แขวงช่องนนทรี เขตยานนาวา จังหวัดกรุงเทพ