เบอร์โทร วัดโพธิ์พุฒตาล

แขวงบางบอน เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพ