เบอร์โทร วัดโบสถ์อินทรสารเพชร

แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ