เบอร์โทร วัดโตนด

แขวงบางแวก เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ