เบอร์โทร วัดโคนอน

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ