เบอร์โทร วัดโคกจ้าหล่า

แขวงออเงิน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ