เบอร์โทร วัดแสนสุข

แขวงมีนบุรี เขตมีนบุรี จังหวัดกรุงเทพ