เบอร์โทร วัดแจงร้อน

แขวงราษฎร์บูรณะ เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพ