เบอร์โทร วัดแก้วพิทักษ์เจริญธรรม

แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพ