เบอร์โทร วัดเอี่ยมวรนุช

แขวงบ้านพานถม เขตพระนคร จังหวัดกรุงเทพ