เบอร์โทร วัดเมืองสาตรหลวง

ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่