เบอร์โทร วัดเมืองสาตรน้อย

ตำบลหนองหอย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่