เบอร์โทร วัดเมืองลัง

ตำบลป่าตัน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่