เบอร์โทร วัดเมืองมาง

ตำบลหายยา อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่