เบอร์โทร วัดเมืองกาย

ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่