เบอร์โทร วัดเพลง

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ