เบอร์โทร วัดเปาโรหิตย์

แขวงบางยี่ขัน เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ