เบอร์โทร วัดเทพากร

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ