เบอร์โทร วัดเทพนารี

แขวงบางพลัด เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพ