เบอร์โทร วัดเชียงมั่น

ตำบลศรีภูมิ อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่