เบอร์โทร วัดเชตุพน

ตำบลวัดเกต อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่