เบอร์โทร วัดเชตวัน

ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่