เบอร์โทร วัดเจียระดับ

แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ