เบอร์โทร วัดเจริญธรรมาราม

แขวงสายไหม เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ