เบอร์โทร วัดเกาะสุวรรณาราม

แขวงคลองถนน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ