เบอร์โทร วัดเกาะกลาง

ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่