เบอร์โทร วัดอ่างแก้ว

แขวงบางหว้า เขตภาษีเจริญ จังหวัดกรุงเทพ