เบอร์โทร วัดอู่ทรายคำ

ตำบลช้างม่อย อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่