เบอร์โทร วัดอู่ตะเภา

แขวงลำผักชี เขตหนองจอก จังหวัดกรุงเทพ