เบอร์โทร วัดอุภัยราชบำรุง

แขวงตลาดน้อย เขตสัมพันธวงศ์ จังหวัดกรุงเทพ