เบอร์โทร วัดอุปคุต

ตำบลช้างคลาน อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่