เบอร์โทร วัดอยู่ดีบำรุงธรรม

แขวงออเงิน เขตสายไหม จังหวัดกรุงเทพ